O nama

RUKOVODSTVO

Kontakt telefoni:

domar: 062 594 023

predsjednik: 061 479 366

službena mail adresa: pdpljesevica@pdpljesevica.com


 

1. Predsjednik skupštine Društva: Ilijas Midžić

2. Predsjednik Društva: Ismet Kulenović

3. Sekretar Društva: Hodžić Rasema

4. Predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Turčić

5. Predsjednik Suda časti: Zlatan Čizmić

6. Upravni odbor:

– Ahmet Alibabić

– Nurudin Osmanović

– Zahir Hirkić

– Ibrahim Čeliković

– Kemal Bekonjić

– Mustafa Fajković

– Hajrudin Hirkić

– Samir Delić

– Midhat Čeliković

LOKACIJA DOMA